Obiective

Obiectiv general:
„Promovarea respectării drepturilor omului, antidiscriminarea și egalitatea socială în rândul populației majoritare în vederea schimbării percepției cu privire la populația romă”

Obiective specifice:
1. Creșterea nivelului de informare și conștientizare a 20 de jurnaliști tineri și viitori jurnaliști cu privire la respectarea drepturilor omului, în special a populației de etnie romă și a valorilor democratice.
2. Formarea unui număr de 20 de jurnaliști tineri și viitori jurnaliști în jurnalism narativ, legislație cu privire la respectarea drepturilor omului, discriminare și rasism, etică profesională și reflectarea acestui lucru în articolele scrise ulterior de către aceștia.
3. Derularea unei campanii de promovare utilizând arta teatrală și jurnalismul narativ cu privire la valori democratice, discriminare și inegalitate socială.